"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn
Cụ Phanxicô Hoàng Văn Thường

là thân phụ của chị Hoàng Thị Tuyết Mai và là nhạc phụ của anh Nguyễn Ngọc Đĩnh, ca viên của Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg

đã qua đời ngày 06.11.2013
tại Phước Tỉnh, Việt Nam,
hưởng thọ 85 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị Đĩnh. Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn Phanxicô về hưởng Nhan Thánh Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Phanxicô luôn đồng hành và gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg