"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Có hai thứ ...


* Có hai thứ bạn phải tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

* Có hai thứ bạn phải cho đi, đó là trí thức và lòng tốt.

* Có hai thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.

* Có hai thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.

* Có hai thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.

* Có hai thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

* Có hai thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.

* Có hai thứ bạn phải khắc ghi, đó là công ơn mẹ cha và sự giúp đỡ của người khác.

* Có hai thứ bạn phải có để thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.

* Có hai thứ bạn phải tránh, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

* Có hai thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.

* Có hai thứ bạn phải chấp nhận, đó là sự chết và sự khác biệt.

* Có hai thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.

* Có hai thứ bạn phải đề phòng, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

* Có hai thứ bạn phải luôn sử dụng rộng rãi và đúng mức, đó là tiền bạc và kinh nghiệm.

* Có hai thứ bạn phải tránh sợ sệt nó, đó là cái ác và cách sống thật.

* Có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng, đó là tình yêu và sự bao dung.

* Có hai thứ bạn phải đạt được trong cuộc sống, đó là sự thành công và hạnh phúc.

* Có hai thứ bạn phải luôn sẵn sàng tiếp nhận, đó là khó khăn và ngày mai.

* Có hai thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.