"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cha Peter Wegner
Linh mục Chánh Xứ giáo xứ St. Agnes
đã từ trần lúc 9:00 giờ, thứ sáu 04.03.2016

Thánh Lễ An Táng sẽ do chính Đức Tổng Giám Mục Stefan Heße cử hành tại

Thánh Đường St. Agnes
Jenfelder Allee 79, 22045 Hamburg
lúc 10:00 gi
thứ hai, ngày 14.03.2016

Xin mọi người dành thời giờ đến hiệp ý cầu nguyện và đưa tiễn cha; và cũng bày tỏ tình liên đới với giáo xứ St. Agnes.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng tang quyến của cha cũng như với các tín hữu giáo Xứ St. Agnes đã mất đi vị chủ chăn tận tụy. Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn Phêrô về hưởng Nhan Thánh Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha, và xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg