"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đức Mẹ Trà KiệuCON về Trà Kiệu hành hương
VỀ đây viếng Mẹ yêu thương loài người
TRÀ hương tỏa thắm xinh tươi
KIỆU hoa diễm lệ mười mươi vẹn toàn
HÀNH hương lòng mến hân hoan
HƯƠNG Thơ Tình Mẹ truyền lan tỏ tường

CON đường Thiên Lý ngát hương
ĐƯỜNG đi về nẻo thiên đường "Tình Yêu"
THIÊN hương hòa tiếng kinh chiều
LÝ nào Mẹ chả thương yêu cho cùng
NGÁT hương lòng đến cửu trùng
HƯƠNG kinh thanh khiết từ cung tâm hồn
MẸ phù hộ lúc hoàng hôn
HIỀN từ gương Mẹ trinh khôn vẹn toàn

CẦN Vương giết đạo bất khoan
VƯƠNG đầy tội ác máu tràn khắp nơi
BÁCH truy chém giết tả tơi
ĐẠO quân vây hãm mắu rơi lệ trào
NHÂN tà tứ phía bắn vào
HIỀN từ tín hữu kêu gào Mẹ thương

HỘ cho con cái cùng đường
PHÙ trì Đức Mẹ Trinh Vương rỡ ràng
TÍN trung rực rỡ huy hoàng
HỮU duyên Mẹ đứng hiên ngang uy hùng
MẸ ngăn tên đạn trùng trùng
LIỀN bay trở lại, địch vùng thoát thân
HIỆN ra bảo vệ con dân
RA tay phù hộ khỏi phần khó nguy

Thanh Sơn 07.01.2012

…………………………………..
ÐỨC MẸ TRÀ KIỆU (1885)

by Vietnamese Missionaries in Asia

 Ai đi trên đường thiên lý, qua tỉnh Quảng Nam, nhìn về hướng Tây, quận Duy Xuyên, sẽ thấy một ngôi Thánh Ðường xinh đẹp, đứng hiên ngang trên một quả đồi cao vút. Ðó là nhà thờ dâng kính Ðức Mẹ dưới tước hiệu: Phù Hộ Các Giáo Hữu, để ghi nhớ một sự kiện lịch sử.

Trà Kiệu là một làng Công Giáo của nhóm người từ miền Bắc Trung Phần theo đà nam tiến vào lập nghiệp.

Năm 1883, sau khi Vua Tự Ðức băng hà, phong trào Cần Vương nổi dậy "bình Tây sát tả". Ngày 1-9-1885, Giáo xứ Trà Kiệu bị bao vây chặt chẽ. Cha sở (linh mục Bruyère) và giáo dân không có lối thoát nào ngoài việc cầm cự để dành quyền sống. Trong khi đàn bà trẻ con đọc kinh trong nhà thờ, người trai tráng ở chiến hào sau rặng tre xanh, chiến đấu cầm cự. Mỗi lần giáp trận, họ kêu tên cực trọng Giêsu Maria.

Tuy nhiên, vì quân số quá ít, vũ khí lại thô sơ, ngày mồng 7 phía Bắc làng bị tràn ngập. Ðịch chất nhiều rơm rạ định hỏa thiêu cả làng, không còn lối thoát.

Nhưng, theo binh thư thì thừa thắng xông lên, đàng này địch quân thừa thắng lại rút lui bỏ chạy. Vì trên nóc nhà thờ, có một Bà Nữ Tướng hiện ra, lấy vạt áo xua tất cả những mũi tên hòn đạn. "Lạ thật - chúng nói - người đàn bà kia cứ đứng mãi trên nóc nhà thờ, dù ta cố nhắm thế nào cũng không bắn trúng". Cha Sở và giáo dân đều nghe chúng nói, nhưng nhìn lên lại không thấy gì cả. Sau khi được giải vây, giáo dân đã kiểm chứng dữ kiện và tin rằng chính Ðức Mẹ đã hiện ra để cứu thoát họ.

Mười ba năm sau (năm 1898), một đền thờ xinh đẹp được xây cất ngay trên đỉnh đồi này. Trước, để ghi ơn Ðức Mẹ "Ðấng phù hộ các giáo hữu".

Ðó là sự tích Ðức Mẹ Trà Kiệu năm 1885.

Hình ảnh ngày Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2012


…………………………..
Kinh ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu / Mẹ đầy ơn phước và quyền năng. Mẹ đã hiện ra cùng với các Thiên Thần / để cứu giúp tổ tiên chúng con trong cơn thử thách đức tin.
Mẹ là Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu / Mẹ luôn luôn cầm Phủ Việt mà Chúa Cha đã trao cho Mẹ / để bênh vực Chúa Giêsu Hài Đồng / đang sợ hãi nép mình vào Mẹ / trong cơn cuồng phong bách hại.
Chúng con xin Mẹ thương đến chúng con / cho mọi tín hữu biết can đảm tuyên xưng đức tin / biết cải thiện đời sống / để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương.
Chúng con xin Mẹ thương đến những người chưa biết Chúa / để họ nhận ra Chúa là Chúa Tể Càn Khôn / hầu chúng con cùng Mẹ hát bài ca chúc tụng Chúa Ba Ngôi trên Thiên Quốc.
Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu / với hết lòng tin tưởng phó thác / chúng con sấp mình cầu xin Mẹ nhận lời chúng con. Amen.

Imprimatur
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2002
Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng

TS. tóm lược