"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Anna Nguyễn Thị Sử
(bà quả phụ Nguyễn Văn Thân)

thành viên sáng lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Hamburg, là thân mẫu của chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, ca viên của Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg và là nhạc mẫu của anh Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Nội Vụ Ban Đại Diện Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg và Đại Biểu LĐCGVN tại Đức

đã qua đời ngày 19.02.2013 
tại Hamburg, Đức Quốc,
hưởng thọ 88 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn Anna về hưởng Nhan Thánh Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh quan thầy Anna luôn đồng hành và gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

.....................
* Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành ngày 
thứ sáu, 08.03.2013, lúc 11:30 giờ
tại thánh đường Mariae Himmelfahrt
Oldenfelderstr. 23, 22143 Hamburg-Rahlstedt
* Sau Thánh Lễ là nghi thức hạ huyệt tại 
nghĩa trang Rahlstedt
Am Friedhof 11, 22147 Hamburg

Điện thoại liên lạc: 040/28515419