"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với các Tân Hồng Y
Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã cử hành Thánh Lễ Sáng Chúa Nhật 19 tháng 2 nhân Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô cùng với Hồng Y Đoàn, trong số đó có 22 vị Hồng Y mới được tấn phong hôm thứ Bẩy.

Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Fernando Filoni,Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc, đã đọc diễn từ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha thay mặt cho 22 vị vừa được tấn phong một ngày trước đó.

Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của cụm từ “đá tảng của đức tin”, mà Chúa Kitô đã ban cho thánh tông đồ Phêrô. Ngài nhấn mạnh rằng tất cả mọi thứ trong Giáo Hội phụ thuộc nơi đức tin. Các bí tích, phụng vụ, sứ vụ truyền giáo, các hoạt động từ thiện, kỷ cương, thẩm quyền vân vân đều phụ thuộc vào đức tin. Đó là một đức tin ràng buộc với yêu thương vì đức tin ích kỷ chỉ là một thứ đức tin phù phiếm, không có thật. Ngài nhận xét là đức tin của Giáo Hội như một cánh cửa sổ qua đó Thiên Chúa tiến vào trong thế giới chúng ta. Giáo Hội không tồn tại cho chính mình, Giáo Hội không phải là cùng đích, nhưng Giáo Hội phải hướng lên trên đến những phạm trù cao hơn. 

Đức Thánh Cha cũng đã tập trung vào vai trò của các “trưởng lão” của Giáo Hội. Ngài mời gọi các vị trở nên những “mục tử nhiệt thành, quan tâm đến đàn chiên của Chúa Kitô”.

Nhân dịp lễ tấn phong Hồng Y, Tòa Thánh đã mở rộng cửa để các tín hữu có thể chúc mừng các vị tân Hồng Y trong một số hành lang đẹp nhất của Vatican. Trong hai tiếng đồng hồ, các vị Hồng Y đã có thể gặp gỡ các bạn bè cũ và cả những người xa lạ chưa từng quen biết đến chúc mừng các ngài.
Tám vị Hồng Y đã gặp gỡ các khách của mình tại Dinh Tông Tòa. Trong khi đó, mười bốn vị Hồng Y còn lại đã tiếp khách trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, là nơi Đức Thánh Cha thường gặp gỡ các tín hữu trong buổi triều yết chung mỗi thứ Tư hàng tuần.

VietCatholic Network