"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Bộ Giáo Lý Đức Tin xác nhận việc phạt vạ tuyệt thông 4 Giám mục tự xưng

29.03.2012|VATICAN. Bộ giáo lý đức tin xác nhận 4 GM tự phong thuộc Giáo Hội Công Giáo Ucraine nghi lễ đông phương đã bị phạt vạ tuyệt thông và Bộ kêu gọi các tín hữu đừng đi theo các giáo sĩ đó cũng như cầu nguyện cho họ ăn năn trở lại.

Trong tuyên ngôn công bố hôm 29-3-2012, Bộ giáo lý đức tin xác nhận 4 giáo sĩ tên là Elias Dohnal O.S.B.M, Markian Hitiuk O.S.B.M và Metodej Spirik O.S.B.M thuộc dòng Basilio thánh Giosaphat, và Oberhauser, đã bị trục xuất trước đó khỏi dòng và sau đó tự xưng làm GM của Công Giáo Đông Phương, họp thành nhóm gọi là "Các GM Công Giáo Đông phương Pidhirci". Nhóm này chiêu dụ một số tín đồ đi theo họ, và tìm cách đăng ký với Nhà Nước Ucraine với danh nghĩa "Giáo Hội Chính Thống Công Giáo Ucraine đông phương". Họ cũng quả quyết rằng. các vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội có những văn kiện chứng tỏ họ đã thụ phong GM hoàn toàn hữu hiệu.

Do các hành động gây chia rẽ, làm tổn thương tình hiệp nhất của Giáo Hội, chống đối và vu khống Giáo quyền Công Giáo Ucraine cũng như Tòa Thánh, 4 giáo sĩ này đã bị các tòa án của Công Giáo Ucraine phạt vạ tuyệt thông, chiếu theo các qui luật của Bộ giáo luật Công Giáo Đông phương. Ngoài ra, các giáo sĩ đã phạm các tội tiếm quyền bất hợp pháp, xách động nổi loại và oán ghét một số vị lãnh đạo Giáo Hội, xúi giục giáo dân bất tuân phục.

Đứng trước sự ngoan cố không hoán cải của 4 đương sự, Bộ giáo lý đức tin ra tuyên ngôn xác nhận rằng việc truyền chức GM cho 4 đương sự là vô hiệu lực, không nhìn nhận giá trị của tất cả những cuộc truyền chức từ đó mà ra, đồng thời mời gọi các tín hữu đừng đi theo họ, cũng như cầu nguyện để các thành viên nhóm này hối cải và trở về với sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. (SD 29-3-2012)

G. Trần Đức Anh OP