"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Hà Nội bác bỏ cáo buộc không cấp visa cho đại diện Vatican


RFA | 28.03.2012

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết giới chức Việt Nam không nhận được yêu cầu của phía Tòa thánh vào nước để làm công tác.

Ông Nghị còn nhấn mạnh rằng phía Hà Nội luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho phái đoàn từ Vatican để làm việc dưới sự đồng thuận của cả hai bên.

Lời phát biểu của ông Lương Thanh Nghị được đưa ra sau khi có tin nói chính phủ Việt Nam rút visa của phái đoàn Vatican. Theo kế hoạch, phái đoàn Vatican sẽ đến Việt Nam vào tuần tới để thu thập chứng từ phục vụ cho việc phong thánh Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận từng được 
Tòa Thánh cắt cử làm Phó Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Sau tháng Tư năm 1975, nhà nước không cho Ngài nhậm chức. Sau đó Ngài bị đưa vào trại cải tạo 13 năm và được trả tự do vào năm 1988.

Ngài cũng là cháu của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận sống lưu vong tại Ý và được phong tước hồng y năm 2001 bởi Đức giáo hoàng John Paul đệ nhị.

Ngài mất vì bệnh ung thư năm 2002.


.................................................
http://www.radiovaticana.org :Vietnam/Vatikan: Keine Visa für Vatikanleute

(27.03.2012) Vietnam lässt offenbar eine Vatikan-Delegation nicht ins Land, die in der Sache der Seligsprechung des vietnamesischen Kardinal Van Thuan nach Hanoi reisen wollte. Das berichten mehrere auf Asien spezialisierte katholische Nachrichtenagenturen wie ucanews und asianews. Zwischen Vietnam und dem Heiligen Stuhl bestehen keine diplomatischen Beziehungen; daher war es die vietnamesische Botschaft in Italien, die der Vatikan-Delegation eine offenbar in Aussicht gestellte Einreisegenehmigung entzog. Ende vergangener Woche hätte die dreiköpfige Gruppe, angeführt von Kardinal Peter Turkson, in Hanoi eintreffen und u.a. zehn Zeugen in der Seligsprechungs-Causa hören sollen. 

Vietnamesische Katholiken sahen in der Nichterteilung der Visa eine „manifeste Verletzung der Religionsfreiheit“ von Seiten der Regierung. Die Seligsprechung Kardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuans betreffe ausschließlich den Glauben, nicht die Politik. Der Kardinal verbrachte 13 Jahre seines Lebens in vietnamesischer Haft, ohne dass es zu einem Prozess gekommen wäre.


..........................................
http://kipa-apic.ch


Vietnam verweigert Vatikan-Delegation Einreise

Hanoi, 28.3.12 (Kipa) Vietnam blockiert offenbar eine Vatikan-Delegation, die in der Sache der Seligsprechung des vietnamesischen Kardinals Francis-Xavier Nguyen Van Thuan (1928-2002) nach Hanoi reisen wollte. Zwischen Vietnam und dem Heiligen Stuhl bestehen keine diplomatischen Beziehungen; daher war es die vietnamesische Botschaft in Italien, die der Vatikan-Delegation eine offenbar in Aussicht gestellte Einreisegenehmigung nicht erteilte, berichtete Radio Vatikan unter Berufung auf asiatische Quellen.

Ende vergangener Woche hätte die dreiköpfige Gruppe, angeführt von Kardinal Peter Turkson, in Hanoi eintreffen und zehn Zeugen in der Seligsprechungs-Causa hören sollen. Vietnamesische Katholiken sahen in der Nichterteilung der Visa eine "manifeste Verletzung der Religionsfreiheit" von Seiten der Regierung. Die Seligsprechung Kardinal Van Thuans betreffe ausschliesslich den Glauben, nicht die Politik.

Der Kardinal verbrachte zwischen 1976 und 1988 13 Jahre in kommunistischen Gefangenenlagern, ohne dass es zu einem Prozess gekommen war. Nach seiner Freilassung 1988 reiste er nach Rom, konnte jedoch nicht wieder in die Heimat zurückkehren.

Als Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden ("Iustitia et Pax") war Kardinal Van Thuan einer der wenigen Asiaten mit einer Spitzenstellung im Vatikan. Johannes Paul II. berief ihn 1994 in den Vatikan. Wegen seiner Biografie und seiner aussergewöhnlichen persönlichen Ausstrahlung galt Van Thuan auch als "papabile". 2010 wurde in Rom für ihn das Seligsprechungsverfahren eröffnet.

(kipa/kap/pem)