"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời nguyện cầu con dângLời nguyện cầu con dâng
Muốn theo tiếng"xin vâng"
Nhưng thân xác nặng nề
Ghì lại của lặng câm

Lời nguyện cầu con dâng
Xúc cảm cao lâng lâng
Ngỡ mình như siêu thoát
Lên cao tận chín tầng

Lời nguyện cầu con dâng
Lúc thống hối thì thầm
Trong đêm dài cõi vắng
Xin ngài thương đỡ nâng

Lời nguyện cầu con dâng
Trong tiềm thức cõi tâm
Khơi lên hồn xám hối
Trong cõi lòng giam cầm

Con xin ân tình Ngài
Cho con tim mềm mại
Con xin quay trở lại
Đường con Chúa Ngôi Hai

Con xin ân tình Ngài
Thứ tha đời trót dại
Bao năm dài mê muội
Từ năm tháng phôi phai

Con xin ân tình ngài
Phục sinh đời con lại
Hy sinh vi nhân loại
Của Con Chúa Ngôi Hai.

Trầm Hương thơ 14.03.2012