"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Trên thế giới hiện có 1 tỉ 196 triệu tín hữu Công giáo


VRNs (12.03.2012) – Vatican – Đây là số giáo dân Công giáo trên toàn thế giới tính đến 31.12.2010, vừa được công bố ngày 10.03.2012, trong Niêm giám thống kê Vatican năm 2012.

Theo Niên Giám mới, trong năm 2011, ĐTC đã thành lập thêm 8 giáo phận mới, 1 giáo hạt tòng nhân và 1 giáo hạt quân đội. Tổng số các đơn vị hành chánh (cấp giáo phận) của toàn Giáo Hội là 2.966.

Thống kê này cho thấy trong năm 2010, trên thế giới có gần 1 tỷ 196 triệu tín hữu Công Giáo, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm 2009 trước đó (tăng 1,3%). 

Trong năm 2010, số Giám Mục trong Giáo Hội là 5.104 vị tức là tăng thêm 39 vị so với năm 2009. Số Giám Mục gia tăng tại Phi (+16), Mỹ (+16) và Á châu (+12) đồng thời giảm sút tại Âu và Úc châu. Số Linh Mục trong Giáo Hội nói chung tiếp tục tăng thêm 1.643 vị trong năm 2010, nên hiện có 412.236 linh mục. Trong toàn Giáo Hội hiện có 277.009 linh mục triều (thuộc giáo phận) và 135.227 linh mục dòng.

Số phó tế vĩnh viễn, triều và dòng, tiếp tục gia tăng và năm 2010 có 39.564 vị tức là tăng 3,7% so với năm 2009. Bắc Mỹ và Âu Châu có số phó tế vĩnh viễn, đã lập gia đình đông nhất.

Số tu sĩ chọn không lãnh sứ vụ linh mục trên thế giới đang tăng: trong năm 2010 có 54.655 thầy tức là tăng thêm 436 thầy so với năm 2009. Trái lại, số nữ tu tiếp tục giảm sút trầm trọng: năm 2010 có 721.935 tức là giảm mất 7.436 chị. Sự giảm sút này ở mức độ cao nhất tại Âu Châu (-2,9%), rồi tại Úc châu (-2,6%), Mỹ châu (-1,6%), nhưng gia tăng tại Phi châu và Á châu, khoảng 2%.

Số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội tiếp tục gia tăng trong 5 năm qua: trong năm 2010 có 118.990 thầy, tức là tăng thêm hơn 4.550 thầy so với tình trạng năm 2005, nghĩa là tăng 4%. Tuy nhiên, xét từng đại lục, có nhiều khác biệt: số chủng sinh và tu sinh tại Âu Châu giảm 10,4%, trong khi đó gia tăng 14,2% tại Phi châu, 13% tại Á châu và tăng 12,3% tại Úc châu.

Việt Nam thuộc Á châu, vẫn đang hưởng mùa gặt của Chúa, nhưng cũng không vì thế mà không quan tâm đến nguyên do giảm sút ơn gọi và số giáo dân của Âu châu cũng như Mỹ châu. Tại Á châu, Hàn Quốc vẫn là nước có mức độ tăng trưởng về dân số Công giáo nhiều và nhanh nhất hiện nay.

Được biết công trình thống kê này do các tu sĩ dòng Don Bosco thực hiện.

Theo StandwithUs, hiện nay trên thế giới có 2 tỉ người tin Chúa Yêsu (bao gồm Công giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo, và các nhánh Tin Lành), 1,3 tỉ người theo Hồi giáo, 900 triệu người theo Ấn Độ giáo, 360 triệu người theo Phật giáo, 14 triệu người theo Do Thái giáo và số còn lại theo các tôn giáo khác.

PV.VRNs