"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Ta về Bethlehem
Ta về đồng vắng Beth-le-hem
Giá buốt mùa đông kiếp phận hèn
Có đàn chiên nhỏ buồn trốn gió
Vài chú mục đồng mặt lấm lem

Ta về hành hương Beth-le-hem
Hang bò, lừa xưa có gì xem
Máng cỏ Chúa nằm ôi nghèo qúa
Thiên Tử hạ sinh chốn phận hèn

Ta về xứ nhỏ Beth-le-hem
Đêm tối cơ hàn phủ kín đen
Xa xa hang đá nơi đồng vắng
Ánh Sáng bừng lên rực ngọn đèn

Ta về xin lửa Beth-le-hem
Thắp cho tim ấm xóa bon chen
Tan đi băng giá trùm nhân loại
Lửa mến Tình Yêu xóa bóng đêm 

Ta về nghe nhạc Beth-le-hem
Thiên Thần hợp xướng hát ca khen
Vinh Danh Thiên Chúa vua-trời-đất
Bình an cho kẻ nhận thấp hèn.

Thanh Sơn 20.12.2012