"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Cáo Phó

(Xin click chuột vào hình để xem lớn)
* Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành ngày 
thứ sáu, 08.03.2013, lúc 11:30 giờ
tại thánh đường Mariae Himmelfahrt
Oldenfelderstr. 23, 22143 Hamburg-Rahlstedt

* Sau Thánh Lễ là nghi thức hạ huyệt tại 
nghĩa trang Rahlstedt
Am Friedhof 11, 22147 Hamburg