"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời cầu nguyện cho Mật Nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng
 Lạy Thiên Chúa toàn năng
là Cha chúng con ở trên trời
nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Chúa
là Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
xin Cha ban ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần
để hướng dẫn cuộc bầu chọn vị Tân Giáo Hoàng.

Đức Giáo Hoàng được gọi là
„Tôi tớ của các tôi tớ Chúa“
Xin Cha cho ngài được biết yêu mến Cha trọn vẹn
Và hăng say phục vụ Giáo Hội của Cha.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô
Đấng cứu độ chúng con.
Ngài là đấng đã mở lòng chúng con
hiểu biết, yêu mến và trung tín phục vụ Cha.

Amen.

..........................
Linh mục Michael Czerny, thư ký của ĐHY Peter Turkson, Tổng Trưởng Bộ Công Lý và Hoà Bình - người kế vị ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, đã soạn lời nguyện trên và đã được chuẩn cho phép đọc.
Xin mọi tín hữu đọc lời nguyện này hằng ngày để xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho cuộc bầu chọn Đấng Kế Vị mới của của Thánh Phêrô.