"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

ĐẸP MÃI TÌNH YÊU


TÌNH         yêu đẹp tựa mùa xuân
YÊU          nhau hoa nở đầu tuần ngát hương
THIỆN      tâm dìu bước lên đường
HẢO         duyên hòa hợp uyên ương trọn đời 
TUYỆT     vời! khắp nẻo rong chơi
VỜI          cao tung cánh khắp trời đó đây


TỪ            ngày duyên thắm đong đầy
KHI           tình cao vút ngất ngây xác hồn
THIÊN      đàng trần thế trường tồn
CHÚA       ban ta phải kính tôn danh Ngài
ĐẤT          cho ta ở khoan thai
TRỜI        cho ta cả muôn loài đẹp xinh!
DỰNG      nên vạn sự hữu tình
XÂY          nên triệu thứ cho mình hưởng xuân

TRÁI         thơm rượu qúy đầu tuần 
TIM           ta có mở dành phần tiến dâng?
HỒNG      tâm chia sẻ phúc phần
THẮM       ân nghĩa Chúa vô ngần thưởng ban
ĐONG      đầy đấu giữa trần gian
ĐẦY          ân, đầy phúc, sẻ san cho người

TÌNH         yêu sẽ rất tuyệt vời
YÊU          thương sẽ nở hoa cười giữa xuân
HẠNH       do cây đức trào tuôn
PHÚC       do chúa thưởng mãi luôn đời đời
ĐỜI           vui đời sẽ tuyệt vời
NẦY          tương lai sẽ rạng ngời ngàn sau
ĐỜI           đời trong Chúa tươi màu 
SAU          ơn phước cả sang giàu Thánh Danh.

Thanh Sơn 14. 02.2012

http://chaobuoisang-ts.blogspot.com/