"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Tòa Thánh lên án các tổ chức Công Giáo bất hợp pháp tại Trung Quốc

Thánh đường Xishiku tại Bắc Kinh 

VATICAN (26.04.2012). Ủy ban Tòa Thánh về Giáo Hội tại Trung Quốc tái lên án Hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc và tập đoàn GM theo nhà nước, đồng thời kêu gọi các GM tại đây hãy có lập trường rõ ràng, trung thành với ĐTC.

Lập trường trên đây được trình bày trong thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc công bố hôm 26-4-2012, sau 3 ngày nhóm họp thường niên tại Vatican: 23. và 25.4.2012 về đề tài ”huấn luyện giáo dân”.


Tham dự khóa họp này có các vị lãnh đạo các Cơ quan trung ương Tòa Thánh liên hệ và một số đại diện của hàng GM Trung Hoa và của một số dòng tu.

Thông cáo có đoạn viết: ”Về tình hình đặc biệt của Giáo Hội tại Trung Quốc, như đã biết những tổ chức gọi là ”Mội Hiệp hội [Công Giáo yêu nước] và một Hội đồng [GM], vẫn còn mạo nhận, đặt mình trên các GM và hướng dẫn đời sống cộng đoàn Giáo Hội. Về điểm này, những chỉ dẫn được đề ra trong thư của ĐTC Biển Đức 16, ở đoạn số 7, vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và điều quan trọng là tuân hành các đường hướng ấy, để khuôn mặt của Giáo Hội được chiếu sáng rõ ràng nơi dân tộc Trung Hoa cao quí”.

Ủy ban Tòa Thánh nhận định rằng sự rõ ràng minh bạch đó bị các giáo sĩ làm lu mờ khi họ chịu chức GM bất hợp pháp và những GM bất hợp pháp tiếm quyền mà Giáo Hội không ban cho họ để cai trị hoặc ban các bí tích. Trong những ngày qua, một số người trong số các GM ấy đã tham dự lễ truyền chức GM đã được Giáo Hội cho phép. Thái độ của các GM ấy, không những làm cho tình trạng giáo luật của họ thêm trầm trọng, nhưng còn làm cho các tín hữu hoang mang và cưỡng bách lương tâm của các LM và giáo dân liên hệ.

Thông cáo nói thêm rằng: ”Sự rõ rệt ấy cũng bị lu mờ vì những GM hợp pháp tham dự những cuộc truyền chức GM bất hợp pháp. Nhiều người trong số họ đã minh xác lập trường và xin lỗi, và ĐTC đã nhân từ tha thứ cho họ; trái lại những GM khác, đã tham dự các lễ nghi ấy, nhưng chưa minh xác lập trường và vì thể họ được khuyến khích thi hành việc này càng sớm càng tốt”.

Phần lớn thông cáo nói về chủ đề chính của khóa họp là việc đào tạo giáo dân tại Trung Quốc trước viễn tượng Năm Đức Tin sắp bắt đầu.

Ủy ban Tòa Thánh khuyến khích các dân Trung Quốc chăm chỉ học giáo lý, dự theo Sách Giáo Lý chung của Hội Thánh Công Giáo, đồng thời hăng say dấn thân tham gia công cuộc truyền giảng Tin Mừng của Giáo Hội.

Ủy ban khuyến khích các giáo phận tại Trung Quốc nghiêm túc cổ võ giai đoạn dự tòng, chấp nhận nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, chăm sóc các tân tòng. Các vị mục tử cũng phải cố gắng giúp các tín hữu hiểu biết về giáo huấn của Công đồng chung Vatican 2, đặc biệt là Giáo Hội học và đạo lý xã hội của Hội thanh.

Sau cùng Ủy ban Tòa Thánh bày tỏ vui mừng vì có sự dấn thân cải tiến việc huấn luyện LM và tu sĩ tại Trung Quốc về mặt nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ, cũng như việc thường huấn. (SD 26-4-2012)

G. Trần Đức Anh OP