"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Khóa Canh Tân Ðặc Sủng Công Giáo tại Berlin


Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự khóa canh tân đặc sủng được tổ chức trong 3 ngày:

* Thứ Sáu, 21.09.2012, từ 18:00 đến 22:00 giờ
* Thứ Bảy, 22.09.2012, từ 09:00 đến 22:00 giờ 
* Chúa Nhật, 23.09.2012, từ 09:00 đến 15:00 giờ

Tại địa điểm: St. Aloysius, Schwyzer Str. 2, 13349 Berlin

Mục đích:

* Cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
* Lãnh nhận lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Cha.
* Sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần.Có Chúa Giêsu làm chủ, hầu:
* Sống biến đổi.
* Cầu nguyện.
* Ca ngợi.
* Yêu mến Thánh Thần.
* Sống và rao giảng Tin Mừng.

Dưới sự hướng dẫn của: Lm. JB. Đình Thanh Sơn (Canada) và Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng (Pháp)

Lệ phí: Đóng góp tùy lòng hảo tâm.
Ghi danh: Xin Quý vị vui lòng ghi danh trước, để ban tổ chức tiện lo việc chuẩn bị ẩm thực và sắp xếp trong 3 ngày.

Liên lạc: 
Cô Hợp: 0049 (0) 4931-14075
Cô Ánh: 0049 (0) 30-66464955           
Cô Thư: maithu2012@yahoo.de