"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Giáo Hội phải chống lại sự giả trá và lừa dối, nơi chính mình và trong thế giới

WHĐ (04.03.2012) / VIS – Năm nay, các bài suy niệm tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma do Đức hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hoà Dân chủ Congo, hướng dẫn. Chủ đề của tuần tĩnh tâm là “Kitô hữu hiệp thông với Thiên Chúa”. Khởi đi từ dấu thánh giá, Đức hồng y suy niệm về Thiên Chúa là ánh sáng, sự thật, lòng thương xót và người hướng dẫn đầy yêu thương, rồi nhận định về tình yêu trong thế giới, việc thiếu niềm tin vào Chúa Kitô và tội lỗi của các linh mục.

Hơn cả một thói quen, dấu Thánh giá là một “hành vi làm sáng lên ý thức và sự tự do trong mỗi việc chúng ta làm”. Đó là một dấu hiệu mang ý nghĩa “hy sinh cho tình yêu. Là cái chết mang lại sự sống”. Vì thế, dấu Thánh giá hàm ý từ bỏ những phù phiếm,quyền uy, sở hữu và thống trị, đồng thời dâng hiến hoạt động của chúng ta cho Chúa Kitô.

Trong bối cảnh của những suy niệm về Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống, Đức hồng y Monsengwo Pasinya đề cập đến một số sự kiện bi thảm nhất của thời đại chúng ta, chẳng hạn như chiến tranh, diệt chủng, bạo lực chính trị, phá thai vàmọi hình thức thao túng con người. Ngài cũng mời mọi người đừng thờ ơ trước tình trạng “con người đàn áp và khai thác con người”, và đừng mất cảnh giác, “cả khi mầu nhiệm tội lỗi ở xa chúng ta”.

“Chúng ta phải bước đi trong ánh sáng. Nói cách khác, chúng ta phải chọn từ bỏ tội lỗi” và để cho Sự Thật biến đổi cuộc sống chúng ta qua hành trình hoán cải. Nhận ra Thiên Chúa chân lý là điều đặc biệt quan trọng đối với con người vốn “không ý thức về tội lỗi của mình, đối với những người đã mất cảm thức tội lỗi vì họ không còn đặt ra cho mình những vấn đề về Thiên Chúa nữa”, và đối với những người chẳng còn tiêu chuẩn đạo đức và lẫn lộn giữa thiện và ác. Khuynh hướng này có liên quan đến “sự dửng dưng tôn giáo, vốn cho rằng mọi tôn giáo đều như nhau, nhưng thực ra khuynh hướng ấy chủ trương một nền luân lý dễ dãi”.

Đức hồng y cảnh báo rằng các linh mục không miễn nhiễm với các lỗi này, “vì họ cũng sẽ mắc phải chính những lỗi đó nếu đời sống thiêng liêng khô khan nguội lạnh”. “Như thế sứ vụ linh mục chỉ còn là một thứ công vụ và chẳng còn thực sự ý thức về Thiên Chúa nữa”. ĐHY cũng nêu ra tấm gương của các tông đồ Phêrô và Giuđa. Tông đồ Phêrô “đã sa ngã vì chính lòng quảng đại của mình, vì gắn bó với Chúa Kitô; tuy nhiên, sa ngã đó là do sự khinh suất và liều mình trước nguy hiểm. Nhưng rồi ngài đã rời ngay nơi phạm tội để than khóc tội mình”. “Đây là một bài học cho tất cả các linh mục. “Lòng quảng đại không bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta phải khôn ngoan, đừng liều lĩnh tự đưa mình vào nơi có thể sa ngã. Trong bất kỳ tình huống nào, dù điều gì xảy ra, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Điều sỉ nhục lớn nhất mà chúng ta dành cho Chúa là nghi ngờ lòng thương xót của Người, như Giuđa đã làm”.

ĐHY nói: “Sống trong sự thật là sống theo Tám Mối Phúc Thật. Điều đó có nghĩa là khước từ những dối trá trong lời nói và hành động của mình. Điều đó có nghĩa là từ chối thói đạo đức giả khiến chúng ta tỏ ra như những con người khác với con người thật của mình”. Giáo Hội cũng phải chống lại sự giả trá và lừa dối, cả nơi chính mình và trong thế giới, và tranh đấu “để cho chân lý của Tin Mừng Chúa Kitô được biết đến và được sống”.

(VIS, 02-03-2012)

Minh Đức

Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam