"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn

Bà Anna Trần Thị Tằm
là tín hữu trong Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg
đã qua đời ngày 29.12.2012 tại Hamburg, Đức Quốc,
hưởng thọ 59 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón tiếp linh hồn Anna về với Ngài trên Nước Trời. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna Tằm. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành và đồng hành cùng gia đình tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg