"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời nguyện cho các Kitô hữu bị săn đuổi, đàn áp

Khắp nơi trên thế giới con người tin vào Thiên Chúa, Đấng đã làm người trong Đức Giêsu Kitô.

Thế nhưng tại nhiều quốc gia các Kitô hữu bị ngăn cản trong việc sống Đức Tin, chịu thiệt thòi và bị săn đuổi vì Chúa Giêsu.

Vì thế chúng con cầu nguyện:

Chúng con cầu nguyện cho các anh chị em phải chịu thiệt thòi và bị săn đuổi vì Đức Tin: Xin ban cho họ sức mạnh, để họ không mất niềm hy vọng khi bị đàn áp.

Chúng con cũng cầu nguyện cho những kẻ săn đuổi: Xin hãy mở cửa trái tim của họ để họ thấy được những khốn khó mà họ đã tạo cho kẻ khác. Xin hãy cho họ nhận ra Ngài trong những nạn nhân của họ. 

Chúng con cầu nguyện cho tất cả những người bị săn đuổi vì những lý do tôn giáo, chính trị hoặc chủng tộc: Xin Chúa nhìn đến những bất công mà họ phải gánh chịu và cho họ cảm nhận sự hiện diện của Ngài.

Chúng con cũng cầu nguyện cho chúng con và cộng đoàn của chúng con: Xin tăng cường niềm tin cho chúng con qua chứng từ của những anh chị em đang bị săn đuổi và bách hại.

Xin giúp chúng con biết cảm nhận sự khốn khó của những người bị đàn áp và quyết tâm hành động để chống lại mọi bất công.

Chúng con cầu nguyện cho tất cả những người đã hy sinh mạng sống minh để làm chứng tá cho Chúa: Xin cho họ được nhìn thấy vinh quang của Ngài.

Lạy Chúa là Cha chúng con, trong lời cầu nguyện chúng con dâng lên Chúa những đau khổ của những kẻ bị săn đuổi và lời tố cáo của những người đã bị cướp đi tiếng nói.

Chúng con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và ca tụng lòng rộng rãi của Ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen.

Hội Đồng Giám Mục Đức
(chuyển ngữ: JB Lê Văn Hông)

................ (nguyên bản Đức Ngữ)................:

Gebet für verfolgte und bedrängte Christen

Überall auf der Welt bekennen sich Menschen zu Gott,
der in Jesus Christus selbst Mensch geworden ist.
Doch in vielen Ländern werden Christen in ihrem
Glauben behindert, um Jesu willen benachteiligt
oder verfolgt. Daher bitten wir:

Wir bitten für die Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens benachteiligt und verfolgt werden: Gib ihnen Kraft, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung nicht verlieren.

Wir bitten auch für die Verfolger: Öffne ihr Herz für das Leid, das sie anderen antun. Lass sie dich in den Opfern ihres Handelns erkennen.

Wir bitten für alle, die aus religiösen, politischen oder rassistischen Gründen verfolgt werden: Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt, und schenke ihnen deine Nähe.

Wir bitten auch für uns und unsere Gemeinden: Stärke unseren Glauben durch das Zeugnis unserer bedrängten Brüder und Schwestern.

Mach uns empfindsam für die Not aller Unterdrückten und entschieden im Einsatz gegen jedes Unrecht.

Wir bitten für alle, die mit dem Opfer ihres Lebens Zeugnis für dich abgelegt haben: Lass sie deine Herrlichkeit schauen.

Gott unser Vater, im Gebet tragen wir das Leiden der Verfolgten vor dich und die Klage derer, denen die Sprache genommen wurde.

Wir vertrauen auf dein Erbarmen und preisen deine Güte durch Christus unseren Herrn und Gott.

Amen.

Hg.: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2012 • Motiv: Achim Pohl/imagetrust, W. M. Weber/TV-yesterday
Eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz
www.dbk.de