"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Cáo phó


"Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa là Phaolô được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu."

Chúng tôi đau xót báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc xa gần và quý đồng hương
chồng, cậu, anh, em, cha chúng tôi là:

Phaolô Trần Quang Khôi

đã được Chúa gọi về lúc 07:40 giờ ngày 28.12.2012 tại bệnh viện Hamburg-Wandsbek,
hưởng dương 51 tuổi


Thánh Lễ cầu hồn

sẽ được cử hành ngày 
thứ ba 08.01.2013
lúc 10:00 giờ 
tại Thánh Đường Mariä Himmelfahrt Rahlstedt
Oldenfelder Str. 23 22143 Hamburg

Tang gia đồng kính báo:
- Vợ: Nguyễn Thị Thinh (Mỹ Linh)
- Các con: Trần Quang Duy, Trần Quang Vinh, Trần Quang Phúc, Trần Sỹ Đan, Trần Dennis
- Em gái: Trần Thanh Loan, Trần Thanh Lan
- Em rể: Nguyễn Văn Hài
- Các cháu: Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Quang Khánh

Điện thoại: 
04177/71 12 85 7 hoặc 0176/78 52 36 86 (em gái, Loan Hài)
040/ 49 29 19 75 (vợ, Mỹ Linh)