"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Cáo Phó

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con thành kính báo tin cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Hội Đoàn, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Mẹ, Bà của chúng con là 

Bà Anna Trần Thị Tằm

sinh ngày 25.12.1954 tại Quan Cao, Kiến An, Việt Nam
đã được an nghỉ trong Chúa lúc 4 giờ 20 sáng
thứ bảy, ngày 29.12.2012 tại Hamburg, Đức Quốc,
hưởng thọ 58 tuổi.


Thánh Lễ An Táng
sẽ được cử hành
lúc 11:30 giờ, thứ sáu, 04.01.2013
tại Nhà Nguyện của Kinderkrankenhaus Wilhelmstift,
Liliencronstrasse 130, 22149 Hamburg.


Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được tiễn đưa và an táng
tại nghĩa trang Rahlstedt,
Am Friedhof 11, 22149 Hamburg. 

Tang Gia đồng kính báo
- Trưởng Nữ: Lê Thị Thanh Tâm, chồng và các con
- Thứ Nữ: Lê Thị Trang Anamur
- Trưởng Nam: Lê văn Trí

Kính xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Đoàn Thể, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. 

*) Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang. Xin miễn phúng điếu.