"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn

ông Phaolô Trần Quang Khôi
sinh ngày 11.12.1961 tại Việt Nam
là tín hữu trong Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 28.12.2012 tại Hamburg, Đức Quốc.


Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn Phaolô vào vòng tay yêu thương của Ngài trên Nước Trời. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành và đồng hành cùng gia đình tang quyến.
 
Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg