"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Để tồn tại, phải tự thay đổi


Như biển cả,
hiện hữu
với những đợt thủy triều
Cây cối đổi thay
theo bốn mùa của năm tháng.
Chiếc cầu rung theo nhịp.
Một thanh âm…

Để tồn tại
phải tự thay đổi.

Cuộc sống.
Hít vào, thở ra.
Những điều
 nguồn sống cho tôi.
Cội rễ của tôi.
Những con đường tôi dấn bước.

Để tồn tại
phải tự thay đổi.

Tình yêu,
cũng có những thời khắc
như biển cả.
Tình bạn.
Hạnh phúc.
Việc làm.
Thành công…

Để tồn tại
phải tự thay đổi.

Những hình ảnh tôi ấp ủ
của quá khứ
của tương lai
của ý nghĩa cuộc đời
của Thiên Chúa.
Những hình ảnh quan trọng nhất của tôi.
Tôi muốn chúng mãi còn tồn tại.

Để tồn tại
phải tự thay đổi.

Inge Müller
(chuyển ngữ: JB Lê Văn Hồng)

 .................................................... 
Was bleiben will, muss sich ändern …

Wie das Meer,
das bleibt
in Ebbe und Flut.
Der Baum im Wechsel
der Jahreszeiten.
Die schwingende Brücke.
ein Klang …

Was bleiben will,
muss sich ändern.

Das Leben.
Einatmen und Ausatmen.
Das, woraus ich
Kraft schöpfe.
Meine Wurzeln.
Meine Wege.

Was bleiben will,
muss sich ändern.

Liebe,
die ihre Gezeiten hat
wie das Meer.
Freundschaft.
Glück.
Eine Aufgabe.
Ein Erfolg …

Was bleiben will,
muss sich ändern.

Meine Bilder
von der Vergangenheit
von der Zukunft
vom Sinn
von Gott
Meine wichtigsten Bilder.
Ich will, dass sie bleiben

Was bleiben will,
muss sich ändern.

Inge Müller